Snímek obrazovky 2014-02-26 v 22.08.21

Thorncase – #09 Kvíz

V dnešním soutěžním kvízu jsme se především zaměřili na vlastnosti bambusových krytů od české firmy Thorn.

Nevíte si rady s otázky z kvízu? Tak navštivte stránky www.thorncase.com a hned se vám kvíz bude vyplňovat lehčeji.

Soutěžní kvíz – Thorncase.
Pouze 1 komentář

Přidejte svůj

Post a new comment

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@endora.cz to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.